Sens uguns nakts

Tavu ugunskuru redzs ar otrpus horizontam uguni aizkrušie kaimiņi!

Atnc uz jrmalu, aizdedz ugunskuru un atzm to interneta kart.

Lennart Meri, „Sudrabbaltais (Hõbevalge)

Pirms pieciem gadu tkstošiem ms noncm ts krastos, atvrm zaļo meža priekškaru un ieaugm šai viet. Te nu ms tagad esam, un visi nesam sev jras zmi.

The Map of Ancient Bonfires at 2011, around Baltic Sea

German: Die Nacht von Vorzeitlichen Lichtern

Msu senči Baltijas jras krastos ir dzvojuši jau vairkus gadu tkstošus, bieži viņi kra ugunskurus, lai dotu ziņu saviem kaimiņiem un jras braucjiem. Lai atmintos sens ugunis, katru gadu augusta pdj sestdien daudzi tkstoši cilvku sapulcjas jras krast, lai svintu Sens uguns nakti. Atnc ar Tu uz jrmalu, lai aizdegtu sveci, lpu vai ugunskuru. Atgdinsim sev un citiem, ka jra, kas ms vieno, ir sargjama.

Leave a Comment